Trong số những ngy nắng nng m được thưởng thức một ly kem khoai mn th sung sướng biết mấy. Vị ngọt thơm, bi, bo ngậy khiến qu vị chỉ muốn ăn mi khng muốn ngừng.
Sự kiện:
Biện php lm nh...