Một số điều kiện cần đáp ứng khi mở công ty kinh doanh ô tô
Một số điều kiện cần đáp ứng khi mở công ty kinh doanh ô tô
Kinh doanh ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện khác nhau. Ở trường hợp này, nếu đăng kư ngành nhập khẩu ô tô và lắp ráp, sửa chữa, sản xuất ô tô, th́ bạn cần đáp ứng những yêu cầu như:

Điều kiện nhập khẩu ô tô
– Doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định chung về vấn đề quản lư nhâp khẩu ô tô do pháp luật quy định.

– Doanh nghiệp phải có cơ sở bảo dưỡng, bảo hành ô tô, doanh nghiệp cần có hợp đồng thuê hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu với cơ sở đó.

– Ngoài ra, một điều kiện thành lập công ty nhập khẩu ô tô quan trọng nữa là doanh nghiệp cần có văn bản xác minh là công ty nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp có quyền đại diện, thay mặt công ty sản xuất, lắp ráp ô tô của nước ngoài thực hiện việc triệu hồi các ô tô đă nhập khẩu ở Việt Nam.

– Doanh nghiệp Việt Nam cần cung cấp các tại liệu liên quan đến việc hướng dẫn sử dụng ô tô nhập khẩu bằng tiếng việt và các giấy tờ liên quan đến sổ bảo hành, bảo dưỡng…

– Phải thường xuyên báo cáo cho Bộ Công Thương về việc nhập khẩu ô tô hàng năm (thường vào ngày 30 tháng 1 hàng năm).

+ Doanh nghiệp cần chuẩn bị đường chạy thử ô tô được sản xuất. Chiều dài tối thiểu 800m, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đầy đủ.

Điều kiện lắp ráp, sản xuất ô tô:
– Người phụ trách về mặt kỹ thuật phải có tŕnh độ chuyên môn tối thiểu là đại học thuộc các ngành liên quan đến sản xuất, lắp ráp hay cơ khí và ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

– Doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu về điều kiện pḥng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp trong quá tŕnh sản xuất kinh doanh.

– Đảm bảo nhân lực, điều kiện vệ sinh lao động và cần cung cấp tài liệu liên quan đến phương án bảo vệ môi trường đă được phê duyệt bởi cơ quan quản lư có thẩm quyền về việc bảo vệ môi trường.

– Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất như có nhà xưởng, dây chuyền lắp ráp, sản xuất ô tô, dây chuyền kiểm tra chất lượng, đường thử xe ô tô. Cụ thể:

+ Nhà xưởng có đủ diện tích, thuộc quyền sở hữu của công ty, nhà xưởng trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ quá tŕnh sản xuất, lặp ráp, hơn nữa c̣n phải có khu vực xử lư rác thải trong quá tŕnh sản xuất.

+ Dây chuyền công nghệ phù hợp, đầy đủ, tiện nghi, có đủ các máy móc chuyên dụng, đảm bảo trang bị đủ các thiết bị và tuân thủ quy tŕnh công nghệ đă đăng kư.

+ Doanh nghiệp phải đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng sơn về độ bám dính, độ dày, độ bóng của xe ô tô.