Mới đây Bộ GD&ĐT ban hành thông tư sửa đổi một số điều trong Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp, trong đó có nhiều điểm nhằm tăng sự an toàn, nghiêm túc trong công tác coi thi và chấm thi.


Vấn đề bảo mật đề thi THPT quốc gia
Cụ thể, theo thông tin ban tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp, về vấn đề bảo mật đề thi, đảm bảo an toàn trong kỳ thi THPT quốc gia tiếp tục được quan tâm và siết chặt.

+ Đề thi THPT quốc gia phải được bảo quản trong ḥm tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24/24h, ch́a khóa sẽ do Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi giữ.
+ Ngoài ra Trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi cũng có thể ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ và bàn giao ch́a khóa các thùng, ḥm chứa đề thi cho các Trưởng Điểm thi.
+ Để đảm bảo an toàn, khu vực bảo quản đề thi sẽ có lực lượng công an trực, bảo vệ 24/24, đảm bảo an toàn pḥng chống cháy nổ.
+ Pḥng bảo quản đề thi phải chắc chắn, an toàn, có camera giám sát 24/24, có công an trực bảo vệ 24/24.
+ Có một cán bộ của trường Đại học, Cao đẳng làm nhiệm vụ tại Điểm thi (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư kư) trực tại pḥng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi; riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại pḥng của cán bộ của trường Đại học, Cao đẳng được tính kể từ thời điểm kết thúc công việc buổi thi cuối ngày thi trước đến thời điểm bắt đầu công việc buổi thi thứ nhất của ngày thi sau.
Về công tác chấm thi
Về công tác chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá hai khu vực.

+ Khu vực chấm thi đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện pḥng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ 24 giờ/ngày; nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau; bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại pḥng xử lư và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại pḥng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị.
+ Các bài thi của một môn thi THPT quốc gia được tập hợp vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rơ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trung túi; dán kín số phách cũ trên bài thi và đánh phách mới; bàn giao các túi bài thi đă được đánh phách mới cho Ban Phúc khảo bài thi tự luận.
+ Cán bộ đánh phách phải được cách ly tuyệt đối từ khi thực hiện nhiệm vụ đánh phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo.

>>> Cập nhật chi tiết: https://caodangyduoctphcm.com.vn/nhu...-nam-2020.html